logo

Home | Contact | Over ons

SidebarContent

Regels

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Specifiek voor de danssector zijn de volgende maatregelen van kracht:

Borg dat iedereen 1,5 meter ( 2 armlengtes) afstand van elkaar kan houden. Uitzondering op bovenstaande maatregel zijn:

Personen die tot 1 huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Als het houden van de 1,5 meter afstand de normale dansbeoefening in de weg staat, mag tijdens het dansen, in onderstaande situatie, de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten te worden:

Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling te dansen; de ondernemer houdt een registratie bij van de dansers die gezamenlijk dansen uitvoeren (vaste danspartners) en wie op welk tijdstip binnen de accommodatie aanwezig is;

Ondernemers dragen er zorg voor dat de algemene de hygiënerichtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Specifiek zijn de volgende maatregelen van toepassing;

De ondernemer hangt de hygiëneregels zichtbaar op bij de ingang van de accommodatie en herhaalt deze op meerdere plekken binnen de accommodatie;

Bied dansers, medewerkers en docenten bij aankomst en vertrek de gelegenheid de handen te wassen of, wanneer dit niet goed mogelijk is, handdesinfectiemiddel te gebruiken.

Ondernemers zorgen ervoor dat deurknoppen, prullenbakken, pinautomaten en andere contactoppervlakken meerdere keren per dag worden schoongemaakt.

Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Schoonmaak

De ondernemer zorgt dat de toiletten regelmatig worden schoongemaakt, minimaal meerdere keren per dag.

De ondernemer zorgt dat na iedere werkdag de gehele accommodatie goed schoon gemaakt wordt, volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

Ventilatie

Het is belangrijk dat er continu goed wordt geventileerd (geen recirculatie) om de lucht te kunnen verversen (zie link voor meer informatie);

Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag circa 10-15 minuten. Ook als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open;

Logistiek beleid accommodatie Opties:

Heeft de accommodatie meerdere ingangen: maak dan zichtbaar, door middel van markering, per in- en uitgang welke dansers die in- en/of uitgang gaan gebruiken;

Indien mogelijk staan deuren open of wordt gebruik gemaakt van automatische deuren;

Heeft de accommodatie maar één ingang, faseer dan de toegang, bijvoorbeeld door wisselende gebruiks-/lestijden voor de verschillende danszalen te gebruiken;

De ondernemer hanteert looproutes binnen de accommodatie, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere accommodatie;